Text Size
Berina Mahmić Sredstva za čišćenje i održavanje
Adresa:
Vrandučka 71b
Zenica
72000
BiH

Telefon: 032 446-580
Fax: 032 446 801
Mobitel: 062 667 304