Text Size

Reference lista

REFERENCE LISTA

 

Firma “Inter-com” d.o.o. Zenica je osnovana 2001. Godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću čija je djelatnost proizvodnja, trgovina i vršenje usluga u domaćem i međunarodnom prometu.

“Inter-com” doo Zenica snabdijeva veliki broj firmi u  Bosni i Hercegovini gdje nije bilo  nikakvih reklamacija. Od ukupnog prodajnog asortimana cca 4.000 artikala, oko 70% uvozimo kao ovlašteni distributeri poznatih svjetskih firmi. U toku 2008, 2009 i 2010. napravili smo više Ugovora o javnim nabavkama  iz kojih izdvajamo samo dio njih:

 

Pored ovih Ugovora za javne nabavke  isporučujemo robu za preko 400 kupaca

u cijeloj Bosni i Hercegovini od kojih izdvajamo sljedeće:

 

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo

Općina Zenica

ZP Eleketro-Hercegovina Trebinje

Hidroelektrane na Trebišnjici

BH Telecom d.d. Sarajevo

Klinički centar Sarajevo

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik

Rudnik mrkog uglja Kakanj

KJKP Gradski saobraćaj Sarajevo

JU Djeca Sarajeva

Tvornica cementa Kakanj

JP Elektroprivreda BIH Sarajevo

Z.P.Elktro-Hercegovina a.d.Trebinje

VIK Sarajevo

Kamerni teatar 55 Sarajevo

VIK Srebrenik

VIK Sarajevo

KPZZT Novi Zivot

Klinički centar Sarajevo

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo

VIK Sarajevo

Vik Gračanica

Vlada Brčko distrikta

Općina Srebrenik

MUP Kantona Sarajevo

Klinički centar Tuzla

Ed Bihać

KJP Veterinarska stanica Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

Ministarstvo civilnih poslova Sarajevo

BH Pošta Zenica

JP 9. Septembar
 
 
Arhiv BiH

ZZO Srednjobosanskog Kantona

RTVBiH

RMU Zenica

ED BiH Sarajevo

Centar za edukaciju sudija BiH

Šumarski fakultet Sarajevo

BH Pošta Zenica

BH Telecom Goražde

Centar za edukaciju sudija BiH

Hidroelektrana na Neretvi Jablanica

JP Komunalno Brčko

Sarajevo Šume

Međunarodni aerodrom Sarajevo

KJKP Gras Sarajevo

Kantonalni sud Tuzla

Općina Zenica

ZZO Srednjobosanskog Kantona

Univerzitet u istocnom Sarajevu

Šumsko privredno društvo

KCU Sarajevo

JP BH POŠTA Sarajevo

OPĆINA KLADANJ

JP KOMUNALNO BRČKO

JPEPBIH HE JABLANICA

BiH -BHMAC

BH POŠTA Sa.CP ZENICA

ŠUMARSKI FAKULTET SARAJEV

JUCENT.ZA EDUKACIJU SUD.I T.

JUCENT.ZA EDUKACIJU SUD.I T.

JPEP BIH SARAJEVO

JUMJEŠOVITA SR.ŠKOLA GRAČ.

KJKP GRAS SARAJEVO

KCU SARAJEVO

BH TELECOM POD.TC BRČKO

JPEPBIH HE JABLANICA

KCU TUZLA

BH POŠTA CP ZENICA

JU BOLNICA TRAVNIK

MUP SARAJEVO

KJKP GRAS SARAJEVO

ZZZDR.OSIG.KSB NOVI TRAVNIK 

VLADA BRČKO DISTRIKTA

JZUOPĆA BOLNICA

KPZZT ZENICA

UNIV.DŽEMAL BIJEDIĆ MOSTAR

KJKP VIK SARAJEVO

KJKP VIK SARAJEVO

BH POŠTA CP ZENICA

JU UNIVERZITET ZENICA

ŠUMARSKI FAKULTET SARAJEVO

BH POŠTA CP ZENICA

SARAJEVO ŠUME

BH TELECOM TC BRČKO

ZZZDR.OSIG.KSB N.TRAVNIK

GIMNAZIJA „VISOKO“ VISOKO

MUP SARAJEVO

KCU SARAJEVO

F.MIN.ENERG.RUD.I INDUSTR.

TPHE NA DRINI A.D.VIŠEGRAD

ZZZMENT.INV.OSOBA BAKOVIĆI

JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

REGULATORNA AGENCIJA ZA K.

JPŠPD ZDK ZAVIDOVIĆI

JKP R RADNIK

ZPRITE A.D UGLJEVIK

SR.ŠKOLA MET.ZANIMANJA SA

KJUDOM ZA DJ.BEZ ROD.STARAN

BH TELECOM REG.DIR BIHAĆ

INST.ZA NESTALE OSOBE  

 

   i preko 400 drugih firmi u Bosni I Hercegovini.

U toku 2008.,2009.,,2010. godine fakturisali smo preko 15.000 izlaznih faktura

raznim kupcima u Bosni i Hercegovini.

 

Direktor - Škaljić Safet dipl.ecc