Text Size
Contacts
# Ime Titula Telefon Mobitel Fax
1 Office Office 032 446 330 032 446 801
2 Škaljić Safet Direktor 032 460 334 061 153 477 032 446 801
3 Adis Alekić Maloprodaja - ulazne fakture 032 446 330 061/750-380 032 446 801
4 Alen Teskeredžić Rukovodilac komercijale 032/446-331 061/432-627 032 446 801
5 Aldin Đananović Građevina, vodo materijal, grijanje, čelični materijal 032 446 800 062 823 729 032 446 801
6 Adnan Baručija Računarska oprema, klimatizacija, bijela tehnika 032/460-333 062 499 847 032 446 801
7 Admir Čaušević Elektro materijal, Alati, Specijalni alati 032/446-581 032 446 801
8 Berina Mahmić Sredstva za čišćenje i održavanje 032 446-580 062 667 304 032 446 801
9 Edin Durmo Sredstva za čišćenje i održavanje 032 446 580 062 986 452 032 446 801
10 Damir Hasaković Pločasti namještaj 032 446-811 062 343 058 032 446 801
11 Sabina Alekić Računovodstvo - Izlazne fakture 032/460-332 032 446 801
12 Sedina Rujović Tenderi i Finansije 032/460-332 032/446-801
13 Muamer Zec Inžinjer građevine 032 446 800 061 076 507 032 446 801
14 Edin Fetahagić HTZ oprema 032 446 581 061 611 294 032 446 801
15 Ejub Durmo Elektro materijal,Sportska oprema, Vrt biljke i vrtlarstvo 032 446 811 062 556 440 032 446 801
16 Danijela Rizvić HTZ OPREMA 032 446 581 061 999 338 032 446 801
17 Orhan Šabanović Rukovodilac građevinskog sektora 032 446 800 061 470 452 032 446 801